ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Ηλεκτρολογικός τομέας λειτουργεί εδώ και 30 πλέον χρόνια με απόλυτη επιτυχία στα Τεχνικά Λύκεια του Μεσολογγίου, Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ), Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και -πρόσφατα- Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).
Είναι γεγονός ότι απόφοιτοι του τομέα Ηλεκτρολόγων απορροφούνται αμέσως από την αγορά εργασίας.

 • Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ του Ηλεκτρολογικού τομέα μπορούν να αποκτήσουν την Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Κτιρίων από το Υπουργείο Βιομηχανίας, ενώ συμπληρώνοντας μόνο 18 μήνες (δηλ 450 Ημερομίσθια) υπηρεσίας ως εργαζόμενοι στην ειδικότητα τους, παίρνουν Αδεια Ηλεκτροτεχνίτη
 • Η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Κτιρίων είναι αναγνωρισμένη και από την ΔΕΗ κι έτσι οι απόφοιτοι Γ´ τάξης ΕΠΑΛ μπορούν να δουλέψουν σε δική τους ή σε ξένη επιχείρηση σαν Ηλεκτρολόγοι και να είναι υπεύθυνοι για μελέτες και κατασκευές νόμιμα.
 • Γνωρίζουμε επίσης ότι για την συντήρηση Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων απαραίτητη είναι η πλήρης γνώση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων οι οποίες αποτελούν το 80% μέσα σε τέτοιους χώρους. Αναγκαίο κριτήριο για την επιλογή Συντηρητών σε μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες, είναι το πτυχίο Ηλεκτρολόγου και η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος των αποφοίτων Ηλεκτρολογικού τομέα των ΕΠΑΛ.

Οι συντηρητές και οι αρχισυντηρητές των ξενοδοχειακών μονάδων, εργαζόμενοι που έχουν μεγάλες αποδοχές, έχουν και τεράστια ευθύνη για την σωστή λειτουργία όλων των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στην Κουζίνα, στα Πλυντήρια, στο Μηχανοστάσιο Πισίνας, Μηχανοστάσιο Πυρασφάλειας, στους Καυστήρες κλπ.
Σημειωτέον ότι σε τυχόν ατύχημα που θα συμβεί στην Ξενοδοχειακή Μονάδα (που συχνά είναι Ηλεκτρικής Φύσεως) αν ο συντηρητής δεν έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως Ηλεκτρολόγος, υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει σοβαρότατες ποινικές κυρώσεις.

Ακόμα θα ήταν σωστό να αναφερθούμε στην λειτουργία του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου ΣΕΚ Μεσολογγίου, στο χώρο του οποίου συγκεντρώνονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ και της ΕΠΑΣ για την εκτέλεση των Εργαστηριακών Ασκήσεων. Η ολοκληρωμένη μόρφωση και η σωστή οργάνωση των υπευθύνων καθηγητών Εργαστηρίων Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, δίνει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο τους.

Να τονίσουμε ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία με Βιομηχανίες και εταιρείες από της οποίες προμηθευόμαστε Ηλεκτρικά είδη και εξαρτήματα εξοπλισμού (PLC, Inverter, Αισθητήρες, Πνευματικά, κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν στους αυτοματισμούς, καθώς και συγγράμματα με τα οποία οι μαθητές έρχονται σε άμεση επαφή και γνώση. Έτσι η μετέπειτα απορρόφηση τους από τις δείνα βιομηχανίες και η προσαρμογή τους σε αυτές γίνεται ευκολότερη.

Συμπεραίνοντας θα λέγαμε ότι ο Ηλεκτρολογικός τομέας των ΕΠΑΛ είναι σημαντικότατος και αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Βιομηχανίας το οποίο εκδίδει τις Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος. Έτσι οι απόφοιτοι των ΤΕΕ αναλαμβάνουν υπεύθυνα πληθώρα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε Καταστήματα, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Μπαρ, Πολυκατοικίες, και καταλαμβάνουν καλές θέσεις σε μεγάλες αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων. Ο κάθε Ηλεκτρολόγος επομένως είναι υπεύθυνος τόσο για την μελέτη, κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών όσο και για την Ηλεκτροδότησή τους με υπογραφή του ιδίου και θεώρηση από το σύλλογo των Ηλεκτρολόγων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ των ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


Οι απόφοιτοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ρυθμίσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζει, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικές άδειες, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Π.Δ. υπ αριθμό 41/18-1-88 (ΦΕΚ 16/Α΄/29-1-88) καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ), των Ηλεκτρολόγων.
Με το υπ αριθμό πρωτ. Ε/21646/17-9-1999 έγγραφο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και με δημοσίευση του νόμου Ν. 2640/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄/206/3-9-98) καταργήθηκαν οι ΤΕΣ και τα ΤΕΛ και αντικαταστάθηκαν από τα ΤΕΕ.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση: 81646/Δ4 τα ΤΕΕ αντικαταστάθηκαν από τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ...

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στους αποφοίτους του Ηλεκτρολογικού τομέα των ΕΠΑΛ θα χορηγούνται Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος σύμφωνα με το ίδιο Π.Δ. 41/88 και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτό ορίζει.

Σύμφωνα λοιπόν με το Π.Δ. 41/88 οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ του Ηλεκτρολογικού τομέα της ειδικότητας "Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων" χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις, αποκτούν τις παρακάτω Αδειες Ηλεκτροτεχνίτη από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας :

Αδειες Ηλεκτροτεχνίτη:

 1. Ειδικότητας Φωτισμού
 2. Ειδικότητας Κίνησης
 3. Ειδικότητας Ανελκυστήρων, με συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους
 4. Ειδικότητας Υποσταθμών Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων.
 • Οι παραπάνω άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες άδειες που παρέχουν απλώς το δικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν ειδικευμένος τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη.
 • Μετά από τις παραπάνω άδειες και συμπληρώνοντας προϋπηρεσία μόνο 18 μήνες, δηλαδή 450 Ημερομίσθια (επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ) σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων αδειών τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις πρώτες Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων» ισχύος 25 KW.

  (Η απαιτούμενη προϋπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί πριν ή και μετά τη λήψη του πτυχίου ΕΠΑΛ και τα ένσημα να έχουν περαστεί μετά το 15° έτος τις ηλικίας τους).

 • Η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για τους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάσεων Κτιρίων είναι αναγνωρισμένη και από την ΔΕΗ.
  (Σημειωτέον ότι η ΔΕΗ επιβάλλει για την ηλεκτροδότηση κάθε ακινήτου υπογραφή και θεώρηση από τον τοπικό σύλλογο των Ηλεκτρολόγων).
 • Οι Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να δουλέψουν σε δική τους επιχείρηση, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ξένη επιχείρηση, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και να είναι υπεύθυνοι για μελέτες, κατασκευές, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο της εγκατεστημένης ισχύος ενός κτιρίου που έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν.
 • Μπορούν να εγγραφούν σε τοπικούς συλλόγους Ηλεκτρολόγων, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν μέρισμα επί του συνόλου των Ηλεκτροδοτήσεων που έχουν θεωρηθεί εκ μέρους τους για την ΔΕΗ.
 • Οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά και μεγαλύτερες Αδειες, που μπορούν να φτάσουν τα 40, 75, 100 KW, με την πάροδο του χρόνου και με την συνεχή εργασία στον συγκεκριμένο τομέα.
Ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίων:
Μελέτη
Κατασκευή
Συντήρηση
Επισκευή
Έλεγχος


Ο Ηλεκτρολογικός Τομέας λειτουργεί:

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου ( πρωινό ωράριο ) με ειδικότητα:

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Στην 1η ΕΠΑ.Σ. Μεσολογγίου ( απογευματινό ωράριο ) με ειδικότητα:

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Η πρακτική εξάσκηση των μαθητών γίνεται στα ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ εργαστήρια του ηλεκτρολογικού τομέα του 1ου ΣΕΚ Μεσολογγίου:
Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρικών Μετρήσεων)
Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Φωτισμού και Κίνησης)
Εργαστήριο Αυτοματισμών και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Αυτοματισμών Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων με B.M.S. ή INSTABUS & Αυτοματισμών - Τηλεχειρισμών Ηλεκτρικών Κινητήρων και Αντλιών)

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

1976-2009, 33 προπαρασκευαστικά χρόνια.


Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Πάνος Λύτρας
23.01.09

Γιώργος Χατζητέγας

Απόσπασμα από το συγγραφικό μας πόνημα « Η Ανατροπή του Ελληνικού Μύθου » για το περίφημο προπαρασκευαστικό έτος. Συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων το 1976˙ για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι…

«1976 στην Ελληνική Βουλή ο Κωνσταντίνος Αποσκίτης ως εισηγητής της πλειοψηφίας πρότεινε τη καθιέρωση μονοετούς προπαιδευτικού έτους μετά το πέρας του Λυκείου και τόνιζε: «Μόνον έτσι, κύριοι συνάδελφοι, είναι δυνατόν να απαλλαγούμε από το καρκίνωμα των φροντιστηρίων και της δαπάνης δια την παρακρατικήν παιδείαν την οποία διαθέτει ο Ελληνικός Λαός. Τα νούμερα, δεν ξέρω εάν τα έχετε υπ’ όψιν σαν, είναι τρομακτικά. Έξι δισεκατομμύρια δραχμές τον χρόνον κοστίζει η παρακρατική παιδεία. Ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, χωρίς να υπολογίζονται τα ιδιαίτερα μαθήματα. Διότι κατήντησε πλέον να μην υπάρχη μαθητής που να μην κάνη ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν υπάρχει ούτε δημοδιδάσκαλος, δια να μην ομιλήσω περί των καθηγητών εις την περιφέρεια Αθηνών και Πειραιώς, που να μην κάνη ένα ιδιαίτερο μάθημα. Από την 4ην τάξιν του Γυμνασίου, όλοι οι μαθηταί πηγαίνουν εις τα φροντιστήρια.»

Την ίδια πρόταση για παρένθετη τάξη ανάμεσα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο κάνει και ο Ηλίας Ηλιού «με βασικό σκοπό να καταργήσει το καρκίνωμα των φροντιστηρίων και να ρυθμίσει ορθολογικά το θέμα των εισιτηρίων εξετάσεων».

Στην ίδια συζήτηση της Βουλής ενώ το εξεταστικό προβάλλεται ως η λυδία λίθος της εξαφάνισης των φροντιστηρίων ο Κωνσταντίνος Σερεπίσιος προτείνει: “η αχρήστευσις των ιδιωτικών Φροντιστηρίων μπορεί να προκύψει δια της καλής οργανώσεως και των κατάλληλων προγραμμάτων διδασκαλίας εις τα δημόσια σχολεία ”.

Ταυτόχρονα διατυπώνονται πολλές επιφυλάξεις για την εισαγωγή διαγωνισμών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και γίνεται σύνδεση εξεταστικού και φροντιστηριακού μηχανισμού από διάφορους βουλευτές, όπως από το Γεράσιμο Αποστολάτο γιατί μπορεί «…να δημιουργηθεί ένα φροντιστηριακό κλίμα, εις τους μαθητάς του 3ετούς γυμνασίου εκ της ανάγκης να επιτύχουν την εισαγωγή των εις το Λύκειον».

Η συζήτηση εκείνη στη Βουλή των Ελλήνων απέδωσε με γλαφυρό τρόπο τις αντιλήψεις οι οποίες κυριάρχησαν και τις επόμενες δεκαετίες. Αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα με την προσμονή της εξαφάνισης των φροντιστηρίων και άκαρπες προσπάθειες δημιουργίας κρατικών φροντιστηρίων. Με τον τρόπο αυτό το ελληνικό φροντιστήριο πολλαπλασίασε τη δυναμική και την απήχησή του.

1976-2009, 33 χρόνια μετά συζητάμε τα ίδια πράγματα με περισσότερο ίσως πολιτικό πολιτισμό έναντι των φροντιστηρίων και των φροντιστών, αλλά χωρίς εκπαιδευτικά αποτελέσματα και όραμα παιδείας. Να προβλέψουμε ότι επόμενη αναμέτρηση την οποία δεν αντιλαμβάνονται οι καθεστωτικοί της παιδείας είναι η θεσμική καθιέρωση των κολλεγίων που θα αλλάξει τον χάρτη της τριτοβάθμιας.

Σύντροφε του tabula rasa και του Quo vadis, omnis una manet nox η ίδια νύχτα μας περιμένει όλους…Οι κρατιστές όμως της παιδείας είναι ήδη βαθιά νυχτωμένοι...

Η ιστορία των Πανελλαδικών εξετάσεων

1964
Εισιτήριες εξετάσεις ΥΠΕΠΘ (επί υπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου)
Α΄ Ομάδα: Νομική-Θεολόγια-Φιλολογία.
Β΄ Ομάδα: Ιατρική- Γεωπονική- Φυσικομαθηματική.
Γ΄ Ομάδα: Πολυτεχνείο.
Δ΄ Ομάδα: Οικονομικές και Πολιτικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι του Λυκείου είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, αντίστοιχα, οι απόφοιτοι των Τεχνικών Λυκείων διεκδικούσαν τις θέσεις στις σχολές των υπομηχανικών. Σε κάθε μάθημα υπήρχε συντελεστής μεταξύ 2 και 7.

1967-1979
Γενικές εισιτήριες εξετάσεις ( κύκλοι σχολών ΑΕΙ-ΚΑΤΕΕ).

Οι εξετάσεις διενεργούνταν τέλος Αυγούστου- αρχές Σεπτεμβρίου στα εξεταστικά κέντρα δέκα πόλεων. Υπήρχαν ξεχωριστές εξετάσεις για κύκλους ΑΕΙ (11 κύκλοι) και για κύκλους ΚΑΤΕΕ (5 κύκλοι). Δεν προβλέπονταν κατοχύρωση βαθμολογίας, ούτε συντελεστές. Η βαθμολογία των δύο αναβαθμολογιτών σε εικοσαβάθμηση κλίμακα αθροίζονταν και στο τελικό άθροισμα των μαθημάτων του κύκλου προσετίθετο και η μέση γενική βαθμολογία του απολυτηρίου. Η εξεταστέα ύλη δεν ήταν αυστηρά καθορισμένη και προερχόταν από όλες τις τάξεις του Λυκείου.

1965-1966
Μεταρρύθμιση Παπανούτσου

Προέβλεπε « Ακαδημαϊκό Απολυτήριο» (Α-Β τύπος) και εισιτήριες εξετάσεις τον Σεπτέμβριος.

Ο Α΄ τύπος προσδιόριζε τη θεωρητική κατεύθυνση (Νομική, Φιλολογία, Θεολογία, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Ακαδημίες ).

Ο Β΄ τύπος αναφερόταν στη θετική κατεύθυνση ( Πολυτεχνικά Τμήματα, Φυσικομαθηματικά, Γεωπονικά, Γεωλογικά, Ιατρικά, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Ακαδημίες ). Οι μαθητές επέλεγαν μεταξύ των δύο κατευθύνσεων και εξετάζονταν στον Α΄ ή στον Β΄ τύπο σύμφωνα με τις αιτήσεις τους, ανεξάρτητα από τον τύπο Λυκείου που είχαν φοιτήσει (κλασικό ή πρακτικό).

1980-1982

Πανελλήνιες εξετάσεις Α΄ και Β΄ τύπος σχολών ΑΕΙ (Επί υπουργίας Αθ. Ταλιαδούρου (ΝΔ)).

Τύπος Α΄ : Θεωρητική κατεύθυνση (Φιλοσοφικές Σχολές, Νομικές, Θεολογικές, Σχολές Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικές Σχολές).

Τύπος Β΄ : Θετική κατεύθυνση ( Πολυτεχνείο, Φυσικομαθηματικές Σχολές, Γεωπονικές, Ιατρικές, Οικονομικές Σχολές).

Οι εξετάσεις διεξάγονταν αρχές ή μέσα Ιουνίου στη Β΄ και στην Γ΄ Λυκείου και ήταν ταυτόχρονα προαγωγικές και απολυτήριες . Το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων προέβλεπε κατοχύρωση βαθμολογίας . Ο μαθητής της Γ΄ τάξης είχε τη δυνατότητα να βελτιώσει την βαθμολογία του σε ένα ή δύο μαθήματα της Β΄ τάξης του Λυκείου, ο απόφοιτος σε ένα ή δύο μαθήματα της Γ΄ τάξης . Η τελική βαθμολογία είχα μέγιστο σύνολο 5.000 μόρια στη Γ΄ Λυκείου. Υπολογιζόταν και η μέση γενική βαθμολογία προαγωγής της Β΄ Λυκείου και απόλυσης της Γ ΄ Λυκείου με συντελεστή 50.

1983-1999
Γενικές εξετάσεις (δέσμες ) ( Επί υπουργίας Απ. Κακλαμάνη)

Τέσσερις δέσμες ( κάθε μία από τις οποίες οδηγούσε σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών)- κοινή ομάδα σχολών- ποσοστό εισαγωγής στα ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις- ειδικά μαθήματα- κατοχύρωση βαθμολογίας- εξεταστέα ύλη (αυστηρώς καθορισμένη)- βαθμολογική κλίμακα (20βαθμη μέχρι το 1987- 80βαθμη από το 1988- άθροισμα βαθμολογίας από δύο βαθμολογητές)- βασικό μάθημα δέσμης- ειδικά μαθήματα- εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Αστυνομίας και της Πυροσβεστική Ακαδημίας .

2000
Πανελλαδικές εξετάσεις

Εφαρμόζεται ουσιαστικά το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Αρσένη που ανακοινώθηκε τρία χρόνια νωρίτερα και ισχύει μέχρι σήμερα.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Νεότερη Ελληνική Ιστορία (2Ω)
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (2Ω) [ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» & «ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ]
3. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (2Ω)
4. Βιολογία Ι (2Ω)5. Βιολογία ΙΙ (2Ω)
6. Διαχείριση Φυσικών Πόρων (2Ω)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. - 1η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι.

ΕΠΑ.Λ.

1Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι.

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕ ΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
1. ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
2. ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1
«ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
3. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
4. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Σ.Β.: 0,9)
6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Μ.ΕΠ. ΜΕ Σ.Β.: 0,4)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 2
«ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Σ.Β.: 1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Σ.Β.: 0,7)
3. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
4. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
6. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
2. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
3. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
4. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Σ.Β.: 0,4)
5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Μ.ΕΠ.)
a. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Σ.Β.: 0,9)
b. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (Σ.Β.: 1,3)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 4
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Σ.Β.: 1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Σ.Β.: 0,7)
3. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
4. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
6. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Χ.Σ.Β.)
2. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Χ.Σ.Β.)
3. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Χ.Σ.Β.)
4. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Χ.Σ.Β.)
5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Χ.Σ.Β.)
6. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Μ.ΕΠ. ΜΕ Σ.Β.: 0,7)
7. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μ.ΕΠ. ΜΕ Σ.Β.: 1,3)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. - 2η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ.

2Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΜΕ Υ.Α. , ΜΟΝΟ ΣΕ
1. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.),
2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
3. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Τ.Ε.),
4. ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Α.Ε.Ν.),
5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Σ.Σ.Υ.Ε.Δ.),
6. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Σ.ΑΣΤ.ΑΚ.)

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΔΥΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ)
2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ)
3. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
4. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Β΄ΚΥΚΛΟΥ Τ.Ε.Ε., ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ 2Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008